Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos bibliotekos informacijos centro nuostatai 2017-08-31 2021-12-13 14:55:57 207.5 KB
Visagino Draugystės progimnazijos nuostatai 2015-06-25 2021-08-25 10:43:43 307.42 KB
Visagino Draugystės progimnazijos tarybos nuostatai 2021-08-25 10:43:43 199.27 KB
Tvarkos
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-05-11 2022-10-24 18:42:05 534.73 KB
Mokamo maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarka 2022-09-01 2022-10-24 18:42:05 138.69 KB
Mokamo maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarka 2021-08-23 2022-11-22 16:17:23 273.97 KB
Metodinės tarybos darbo reglamentas 2021-09-02 2022-10-24 18:42:32 385.29 KB
Progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2017-08-31 2022-10-24 18:42:05 208.09 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2017-09-04 2022-10-24 18:42:05 529.28 KB
Visagino Draugystės progimnazijos naudojimosi sporto sale ir aikštynais tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 195.8 KB
Visagino Draugystės progimnazijos socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 368.65 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių skatinimo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 326.43 KB
Visagino Draugystės progimnazijos pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 394.7 KB
Visagino Draugystės progimnazijos neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 316.28 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, vertinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 221.55 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių edukacinių išvykų, ekskursijų, žygių organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 449.74 KB
Visagino Draugystės progimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 319.38 KB
Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 323.47 KB
Progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 501.91 KB
Mokamo maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarka 2015-09-01 2022-10-24 18:42:05 269.04 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas 2015-09-01 2022-10-24 18:42:05 208.04 KB
Visagino Draugystės progimnazijos dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 264.88 KB
Visagino Draugystės progimnazijos vidaus ir darbo tvarkos taisyklės 2016-02-04 2022-10-24 18:42:05 305.95 KB
Taisyklės
Naudojimosi skaityklos kompiuteriais taisyklės 2017-08-31 2021-12-13 14:55:57 197.32 KB
Naudojimosi progimnazijos vadovėliais taisyklės 2017-08-31 2021-12-13 14:55:57 252.27 KB
Priėmimas į progimnaziją
Prašymas dėl priėmimo į progimnaziją 2022-07-03 20:23:48 18 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo 2021-08-26 18:13:02 30.5 KB
Prašymas dėl išvykimo iš progimnazijos 2022-07-03 20:24:22 25.5 KB
Prašymas dėl perkėlimo į kitą klasę 2021-08-26 18:13:02 24.5 KB
Sutikimas dėl išvykos 2021-08-26 18:13:03 25 KB
Pranešimas apie praleistas pamokas 2021-08-26 18:13:03 30 KB
Prašymas organizuoti nuotolinį ugdymą progimnazijoje, priežiūrą ir maitinimą karantino laikotarpiu 2021-08-26 18:13:03 28 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Metodinės tarybos veiklos planas 2021-2022 m.m. 123.27 KB
Metinis veiklos planas 2021 m. 1.3 MB
Progimnazijos tarybos veiklos planas 2020-2021 119.79 KB
Ugdymo planai
Visagino Draugystės progimnazijos 2022 – 2023 m. m. ugdymo planas 2022-10-13 20:07:46 330.5 KB
Visagino Draugystės progimnazijos 2021 – 2022 m. m. ugdymo planas 2022-10-13 20:07:46 431.93 KB
Visagino Draugystės progimnazijos 2020 – 2021 m. m. ugdymo planas 2022-10-13 20:07:46 392.51 KB
Visagino Draugystės progimnazijos 2019 – 2020 m. m. ugdymo planas 2022-10-13 20:07:46 402.11 KB
Visagino Draugystės progimnazijos pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2018 – 2019 m. m. 2022-10-13 20:07:46 857.13 KB
Visagino Draugystės progimnazijos pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas 2018 – 2019 m. m. 2022-10-13 20:07:46 435.45 KB
Visagino Draugystės progimnazijos pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2017 – 2018 m. m. 2022-10-13 20:07:46 661.9 KB
Visagino Draugystės progimnazijos pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas 2017 – 2018 m. m. 2022-10-13 20:07:46 432.5 KB
Įsakymas dėl 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo (2017 m. birželio 2 d., Nr. V-442) 2022-10-13 20:07:46 875.03 KB
2016-2017 m. m. Visagino Draugystės progimnazijos ugdymo planas 2022-10-13 20:07:46 450.86 KB
Mėnesio veiklos planai
Veiklos planas 2023 m. sausio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 148.49 KB
Veiklos planas 2022 m. gruodžio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 173.72 KB
Veiklos planas 2022 m. lapkričio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 136.34 KB
Veiklos planas 2022 m. spalio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 143.22 KB
Veiklos planas 2022 m. rugsėjo mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 177.93 KB
Veiklos planas 2022 m. birželio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 158.21 KB
Veiklos planas 2022 m. gegužės mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 158.3 KB
Veiklos planas 2022 m. balandžio mėnesiu 2023-01-10 12:15:56 169.58 KB
Veiklos planas 2022 m. kovo mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 178.04 KB
Veiklos planas 2022 m. vasario mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 159.38 KB
Veiklos planas 2022 m. sausio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 149.56 KB
Veiklos planas 2021 m. gruodžio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 135.89 KB
Veiklos planas 2021 m. lapkričio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 141.92 KB
Veiklos planas 2021 m. spalio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 134.63 KB
Veiklos planas 2021 m. rugsėjo mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 116.3 KB
Veiklos planas 2021 m. birželio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 132.54 KB
Veiklos planas 2021 m. gegužės mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 219 KB
Veiklos planas 2021 m. balandžio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 389.35 KB
Veiklos planas 2021 m. kovo mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 218.19 KB
Veiklos planas 2021 m. vasario mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 217.76 KB
Veiklos planas 2021 m. sausio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 213.42 KB
Veiklos planas 2020 m. gruodžio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 391.12 KB
Veiklos planas 2020 m. lapkričio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 213.22 KB
Veiklos planas 2020 m. spalio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 398.67 KB
Veiklos planas 2020 m. rugsėjo mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 213.92 KB
Veiklos planas 2020 m. kovo mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 399.74 KB
Veiklos planas 2020 m. vasario mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 412.85 KB
Veiklos planas 2020 m. sausio mėnesiui 2023-01-10 12:15:56 389.15 KB
Ataskaitos
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2021 m. 2022-02-07 19:18:54 160.64 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. 2022-02-07 19:18:54 238.65 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. 2022-02-07 19:18:54 264.23 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. III ktv. finansinė atskaitomybė 2022-12-14 20:52:04 4.11 MB
2022 m. II ktv. finansinė atskaitomybė 2022-12-14 20:52:04 3.57 MB
2022 m. I ktv. finansinė atskaitomybė 2022-12-14 20:52:04 3.11 MB
2021 m.
2021 m. IV ktv. finansinė atskaitomybė 2022-09-19 19:22:37 5.4 MB
2021 m. III ktv. finansinė atskaitomybė 2022-09-19 19:22:37 3.24 MB
2021 m. II ketv. finansinė atskaitomybė 2022-09-19 19:22:37 3.29 MB
2021 m. I ketv. finansinė atskaitomybė 2022-09-19 19:22:37 3.29 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:46:17 391.12 KB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:46:17 3.11 MB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:46:17 3.1 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2022-02-23 10:48:22 5.74 MB
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2022-02-23 10:48:22 3.23 MB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2022-02-23 10:48:22 1.99 MB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2022-02-23 10:48:22 1.92 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:45:38 3.75 MB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:45:38 1.79 MB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:45:38 1.45 MB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:45:38 1.66 MB
2017 m.
2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:45:22 1.15 MB
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:45:22 1.05 MB
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:45:22 967.18 KB
2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:45:22 0.96 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 6-10 metu vaikams 2022-2023 m. m. 2022-11-22 16:17:23 3.36 MB
Valgiaraštis 11-15 metu vaikams 2022-2023 m. m. 2022-11-22 16:17:23 3.42 MB
Mokamo maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarka 2021-08-23 2022-11-22 16:17:23 273.97 KB
Valgiaraštis 6-10 metu vaikams 2021-2022 m. m. 2022-11-22 16:17:23 217.3 KB
Valgiaraštis 11-15 metu vaikams 2021-2022 m. m. 2022-11-22 16:17:23 223.76 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. III ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-11-21 17:32:41 2.21 MB
2022 m. II ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-11-21 17:32:41 2.32 MB
2022 m. I ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-11-21 17:32:41 1.99 MB
2021 m.
2021 m. IV ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-04-28 12:57:20 2.13 MB
2021 m. III ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-04-28 12:58:27 1.77 MB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-04-28 12:58:53 1.76 MB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-04-28 12:59:21 1.67 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:12:20 1.83 MB
2020 m. III ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:10:59 1.79 MB
2020 m. II ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:11:17 1.72 MB
2020 m. I ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:11:38 1.64 MB
2019 m.
2019 m. IV ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:09:08 1.95 MB
2019 m. III ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:07:55 1.22 MB
2019 m. II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:08:16 1.25 MB
2019 m. I ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:09:45 1.06 MB
2018 m.
2018 m. IV ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:05:25 1.2 MB
2018 m. III ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:05:44 286.68 KB
2018 m. II ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:06:05 401.25 KB
2018 m. I ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:06:28 305.8 KB
2017 m.
2017 metų aiškinimasis raštas prie atskaitomybės 2021-08-24 22:03:04 1.59 MB
2017 m. IV ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:03:26 535.29 KB
2017 m. III ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:03:46 602.58 KB
2017 m. II ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:04:16 593.83 KB
2017 m. I ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:04:37 599.66 KB
2016 m.
2016 m. IV ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:00:35 439.96 KB
2016 m. III ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:01:00 410.46 KB
2016 m. II ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:01:26 405.89 KB
2016 m. I ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:02:09 402.71 KB
2014 m.
2014 m. Programos Nr. 02 lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 2021-08-24 22:18:24 97.45 KB
2010 m.
2010 m. programos sąmata 2021-08-24 22:20:25 130 KB
2010 – 2016 m. ataskaitos 2021-08-24 22:20:25 94.5 KB
2009 m.
2009-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita 2021-08-24 22:22:11 64 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarka 2022-01 2022-04-13 18:31:13 400.93 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidau kontrolės tvarka 2021-01 2022-04-13 18:34:17 403.78 KB
Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas 2017-07-03 2022-04-13 18:31:13 253.11 KB
Visagino Draugystės progimnazijos  2017 metų pirkimai 2022-04-13 18:31:13 259.1 KB
Visagino Draugystės progimnazijos  2016 metų pirkimai 2022-04-13 18:31:13 350.92 KB
Įsakymas „Dėl Visagino Draugystės progimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 2016-02-05 2022-04-13 18:31:13 171.58 KB
Visagino Draugystės progimnazijos  supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2017-01-02 2022-04-13 18:31:13 387.78 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformalaus ugdymo užsiėmimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2022-09-22 19:35:52 123.71 KB
Pamokų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti tvarkaraštis 2021-08-26 12:48:04 220.06 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2021 m. 2022-02-07 19:18:54 160.64 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. 2022-02-07 19:18:54 238.65 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. 2022-02-07 19:18:54 264.23 KB
Leidinys „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“ 2022-02-07 19:18:54 2.35 MB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos funkcijos 402.68 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
2021-2022 laimėjimai 2022-09-16 10:05:43 157.46 KB
2018-2019 laimėjimai 2022-09-16 10:05:43 280.64 KB
2017-2018 laimėjimai 2022-09-16 10:05:43 120.8 KB
2016-2017 laimėjimai 2022-09-16 10:05:43 296.23 KB
2015-2016 m. I pusmečio laimėjimai 2022-09-16 10:05:43 213.97 KB
2015-2016 m. II pusmečio laimėjimai 2022-09-16 10:05:43 236.75 KB
NMPP
2022
2022 m. 4 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita 105.16 KB
2022 m. 6 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita 97.4 KB
2022 m. 8 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita 109.95 KB
2021
2021 m. 4 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2022-10-10 11:17:42 43.58 KB
2021 m. 8 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2022-10-10 11:18:43 82.64 KB
2021 m. 8 klase nmpp mokyklos trumpoji ataskaita 1 srautas 2022-01-21 09:48:33 745.36 KB
2021 m. 8 klase nmpp mokyklos trumpoji ataskaita 2 srautas 2022-01-21 09:48:33 745 KB
2019
Mokyklos ataskaita 2 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m. 2022-01-21 09:50:39 918.97 KB
Mokyklos ataskaita 4 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m. 2022-01-21 09:50:51 914.05 KB
Mokyklos ataskaita 6 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m. 2022-01-21 09:51:12 680.7 KB
2018
Mokyklos ataskaita 2 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2018 m. 2022-01-21 09:51:28 690.76 KB
Mokyklos ataskaita 4 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2018 m. 2022-01-21 09:51:46 691.29 KB
Mokyklos ataskaita 6 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2018 m. 2022-01-21 09:51:58 456.4 KB
Mokyklos ataskaita 8 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2018 m. 2022-02-17 17:29:04 752.29 KB
2017
Mokyklos ataskaita 2 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2017 m. 2022-02-17 17:29:22 682.25 KB
Mokyklos ataskaita 4 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2017 m. 2022-02-17 17:29:37 685.19 KB
Mokyklos ataskaita 6 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2017 m. 2022-02-17 17:29:55 456.57 KB
Mokyklos ataskaita 8 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2017 m. 2022-02-17 17:30:14 221.56 KB
2016
Mokyklos ataskaita 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m. 2022-02-17 17:30:37 390.55 KB
Mokyklos ataskaita 4 klasės standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m. 2022-02-17 17:30:55 452.54 KB
Mokyklos ataskaita 6 klasės standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m. 2022-02-17 17:31:13 339.71 KB
Mokyklos ataskaita 8 klasės standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m. 2022-02-17 17:31:27 522.99 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos veiklos planas 2020-2021 m.m. 2021-12-13 14:55:57 168.78 KB
Bibliotekos veikla 2021-12-13 14:55:57 2.49 MB
Bibliotekos veiklos planas 2016-2017 m. m. 2021-12-13 14:55:57 388.59 KB
Naudojimosi skaityklos kompiuteriais taisyklės 2017-08-31 2021-12-13 14:55:57 197.32 KB
Progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2017-08-31 2022-10-24 18:42:05 208.09 KB
Progimnazijos bibliotekos informacijos centro nuostatai 2017-08-31 2021-12-13 14:55:57 207.5 KB
Naudojimosi progimnazijos vadovėliais taisyklės 2017-08-31 2021-12-13 14:55:57 252.27 KB
Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
2021-2022 mokslo metų karjerai II pusmečio veiklos planas 2022-04-11 18:36:37 140.43 KB
2021-2022 mokslo metų karjerai I pusmečio veiklos planas 2022-04-11 18:36:37 113.06 KB
2019-2020 mokslo metų karjerai II pusmečio veiklos planas 2022-04-11 18:36:37 219.8 KB
2019-2020 mokslo metų karjerai I pusmečio veiklos planas 2022-04-11 18:36:37 230.7 KB
Naujienos Atnaujinta Dydis
Startuoja masinė vakcinacija 2021-08-26 18:49:36 229.88 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Visagino Draugystės progimnazijos pradinių klasių mokinių nuotolinio ugdymo progimnazijoje, priežiūros ir maitinimo karantino laikotarpiu organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-27 14:10:30 361.85 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Visagino Draugystės progimnazijoje karantino laikotarpiu tvarkos aprašas 2021-08-27 14:10:31 216.87 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-08-27 14:10:31 515.94 KB
Zoom programėlė-instrukcija rusiškai 2021-08-27 16:26:32 1.18 MB
Pareigybės aprašai Atnaujinta Dydis
Elektriko pareigybės aprašas 2022-01-18 09:27:00 108.39 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-01-18 09:27:00 133.61 KB
Kompiuterių inžinieriaus pareigybės aprašas 2022-01-18 09:27:00 106.61 KB
Laboranto pareigybės aprašas 2022-01-18 09:27:00 104.97 KB
Padalinio (ūkio) vadovo pareigybės aprašas 2022-01-18 09:27:00 109.16 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašas 2022-01-18 09:27:00 107.28 KB
Santechniko pareigybės aprašas 2022-01-18 09:27:00 105.32 KB
Valytojo pareigybės aprašas 2022-01-18 09:27:00 131.68 KB
Vyr. buhalteris pareigybės aprašas 2022-01-18 09:27:00 128.77 KB
Virėjo pareigybės aprašas 2022-01-18 09:27:00 133.18 KB
Virtuvės darbininko pareigybės aprašas 2022-01-18 09:27:00 109.1 KB
Vyr. virėjo pareigybės aprašymas 2022-01-18 09:27:00 106.98 KB
Šilumos punkto operatoriaus pareigybės aprašas 2022-01-18 09:27:00 100.98 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2021-03-31 2022-01-18 10:14:57 98.5 KB
2021-06-30 2022-01-18 10:14:58 98.18 KB
2021-09-30 2022-01-18 10:14:58 98.57 KB
Sveikatos ugdymas Atnaujinta Dydis
Bendradarbiavimo, organizuojant visuomenės sveikatos priežiūros ugdymo įstaigoje sutartis 3.36 MB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir progimnazijos sutartis 2022-03-07 15:11:21 1.77 MB
Progimnazijos veiklos tobulinimo planas 20-22 mokslo metams 2022-03-07 15:10:40 3.3 MB
Visagino Draugystės progimnazijos kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo plano, patvirtinto progimnazijos direktoriaus 2020-09-28 įsakymu NR. V-63 patikslinimas Nr.1 2022-03-07 15:11:48 2.32 MB
Aktualu tėvams Atnaujinta Dydis
Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo planas 2022-04-06 20:02:25 190.91 KB
Progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2022-04-06 20:07:36 501.91 KB