Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos bibliotekos informacijos centro nuostatai 2017-08-31 2021-12-13 14:55:57 207.5 KB
Visagino Draugystės progimnazijos nuostatai 2015-06-25 2021-08-25 10:43:43 307.42 KB
Visagino Draugystės progimnazijos tarybos nuostatai 2021-08-25 10:43:43 199.27 KB
Tvarkos
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-05-11 2022-10-24 18:42:05 534.73 KB
Mokamo maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarka 2022-09-01 2022-10-24 18:42:05 138.69 KB
Mokamo maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarka 2021-08-23 2022-11-22 16:17:23 273.97 KB
Metodinės tarybos darbo reglamentas 2021-09-02 2022-10-24 18:42:32 385.29 KB
Progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2017-08-31 2022-10-24 18:42:05 208.09 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2017-09-04 2022-10-24 18:42:05 529.28 KB
Visagino Draugystės progimnazijos naudojimosi sporto sale ir aikštynais tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 195.8 KB
Visagino Draugystės progimnazijos socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 368.65 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių skatinimo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 326.43 KB
Visagino Draugystės progimnazijos pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 394.7 KB
Visagino Draugystės progimnazijos neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 316.28 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, vertinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 221.55 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių edukacinių išvykų, ekskursijų, žygių organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 449.74 KB
Visagino Draugystės progimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 319.38 KB
Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 323.47 KB
Progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 501.91 KB
Mokamo maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarka 2015-09-01 2022-10-24 18:42:05 269.04 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas 2015-09-01 2022-10-24 18:42:05 208.04 KB
Visagino Draugystės progimnazijos dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2022-10-24 18:42:05 264.88 KB
Visagino Draugystės progimnazijos vidaus ir darbo tvarkos taisyklės 2016-02-04 2022-10-24 18:42:05 305.95 KB
Taisyklės
Naudojimosi skaityklos kompiuteriais taisyklės 2017-08-31 2021-12-13 14:55:57 197.32 KB
Naudojimosi progimnazijos vadovėliais taisyklės 2017-08-31 2021-12-13 14:55:57 252.27 KB
Priėmimas į progimnaziją
Prašymas dėl priėmimo į progimnaziją 2022-07-03 20:23:48 18 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo 2021-08-26 18:13:02 30.5 KB
Prašymas dėl išvykimo iš progimnazijos 2022-07-03 20:24:22 25.5 KB
Prašymas dėl perkėlimo į kitą klasę 2021-08-26 18:13:02 24.5 KB
Sutikimas dėl išvykos 2021-08-26 18:13:03 25 KB
Pranešimas apie praleistas pamokas 2021-08-26 18:13:03 30 KB
Prašymas organizuoti nuotolinį ugdymą progimnazijoje, priežiūrą ir maitinimą karantino laikotarpiu 2021-08-26 18:13:03 28 KB

Atnaujinta: 2022-06-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.50 - 13.35
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20