Ugdymo organizavimas

Ugdymo proceso trukmė:

Klasė

Ugdymo procesas

Ugdymo proceso trukmė

Pradžia

Pabaiga

Dienų skaičius

1-4 klasės

09-01

06-11

175

5-8 klasės

09-01

06-26

185

Mokslo metai skirstomi:

1-4 klasių mokiniams:

Pusmečių trukmė

Pradžia

Pabaiga

1-asis pusmetis

2023 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. sausio 31 d.

2-asis pusmetis

2024 m. vasario 1 d.

2024 m. birželio 11 d.

5-8 klasių mokiniams:

Pusmečių trukmė

Pradžia

Pabaiga

1-asis pusmetis

2023 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. sausio 31 d.

2-asis pusmetis

2024 m. vasario 1 d.

2024 m. birželio 26 d.

 • Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
 • Pamokos prasideda 8 valandą.
 • Pamokų trukmė:
 • 1 klasėje – 35 minutės;
 • 2-4 klasėse – 45 minutės.
 • Pertraukų trukmė:
 • po pirmos, penktos ir šeštos pamokų – 10 minučių;
 • po antros ir trečios pamokų – 15 minučių;
 • po ketvirtos pamokos – 20 minučių.
 • Ugdymo procesas organizuojamas viena pamaina.

Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Į progimnaziją

Rudens

2023-10-30

2023-11-03

2023-11-06

Žiemos (Kalėdų)

2023-12-27

2024-01-05

2024-01-08

Žiemos (papildomos)

2024-02-19

2024-02-23

2024-02-26

Pavasario (Velykų)

2024-04-02

2024-04-05

2024-04-08

 

 

Vasaros: 1-4 klasės

2023-06-10

2023-08-31

2023-09-01

Vasaros: 5-8 klasės

2023-06-24

2023-08-31

2023-09-01

Švenčių dienos (nesutampančios su savaitgaliais)

2023 m. lapkričio 2 d. (Visų Šventųjų diena);

2023 m. gruodžio 24, 25 dienos (Šv. Kalėdų dienos);

2024 m. sausio 1 d. (Naujųjų metų diena);

2024 m. vasario 16 d. (Lietuvos valstybės atkūrimo diena);

2024 m. kovo 11 d. (Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena);

2024 m. balandžio 17 d. (Šv. Velykų diena).

 

Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu, ir esant ypatingoms aplinkybėms ir aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, bus koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgus į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis.

 

Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
Visagino Draugystės progimnazijos 2023 – 2024 m. m. ugdymo planas 2023-12-18 15:02:50 282.74 KB
Visagino Draugystės progimnazijos 2022 – 2023 m. m. ugdymo planas 2023-12-18 15:02:50 330.5 KB
Visagino Draugystės progimnazijos 2021 – 2022 m. m. ugdymo planas 2023-12-18 15:02:51 431.93 KB

 

Atnaujinta: 2023-09-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.45 - 13.30
 • 7. 13.40 - 14.25
 • 8. 14.30 - 15.15