Tradiciniai renginiai

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla yra progimnazijos ugdymo turinio dalis, skiriama mokiniui privalomai pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei, sportinei, praktinei, pilietinei, socialinei, prevencinei, vertybinių nuostatų ugdymo ir kitai pagal mokinių poreikius ir progimnazijos galimybes parinktai integruotai veiklai bei ugdymui karjerai progimnazijoje ir už jos ribų. Jai skiriama iki 15 ugdymo dienų:  

Eil. Nr.

Veikla

Data

Vykdytojai

 1.  

Mokslo ir žinių diena

2021 m. rugsėjo 1 d.

Progimnazijos administracija, klasių vadovai

 1.  

Europos kalbų diena

2021 m. rugsėjo 24 d.

Užsienio, lietuvių kalbų mokytojai, metodinės grupės

 1.  

Tolerancijos diena

2021 m. lapkričio 19 d.

Klasių vadovai, metodinės grupės

 1.  

Gerumo diena

2021 m. gruodžio 23 d.

Darbo grupė

 1.  

Švento Valentino diena

2022 m. vasario 14 d.

Darbo grupė

 1.  

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2022 m. vasario 16 d.

Darbo grupė

 1.  

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

2022 m. kovo 11 d.

Darbo grupė

 1.  

Ugdymo karjeros diena

2022 m. balandžio mėn. 2 savaitė

Klasių vadovai, mokinių parlamentas, socialinis pedagogas

 1.  

Paskutinio skambučio šventė/ mokslo metų pabaigos šventė (socialinių, asmeninių kompetencijų ugdymui)

2022 m. birželio mėn.

Administracija, klasių vadovai

Atnaujinta: 2022-06-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.40 - 14.25
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.45 - 13.30
 • 7. 13.40 - 14.25
 • 8. 14.30 - 15.15