Misija, vizija

Progimnazijos misija

 • Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį ugdymą.
 • Užtikrinti vienodas galimybes įgyti išsilavinimą visiems to pageidaujantiems mokiniams.
 • Kurti demokratišką ir saugią progimnazijos atmosferą, formuoti aktyvias demokratines bei pilietines mokinių nuostatas.
 • Sudaryti sąlygas skleistis mokinio asmenybei, padėti įgyti bendruosius ir socialinius įgūdžius, rengti juos mokymuisi visą gyvenimą.
 • Propaguoti sveiką gyvenimo būdą bei neigiamą požiūrį į svaigalų, narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimą.

Progimnazijos vizija

Visagino Draugystės progimnazija – moderni, kompiuterizuota, atvira įvairiems žinių šaltiniams ir naujoms techninėms bei technologinėms žinioms, kurias pasitelkęs mokinys ruošiamas gyventi nuolat besikeičiančioje visuomenėje, sukurianti demokratines, pagarbą asmeniui laiduojančias sąlygas, plėtojanti asmens individualias prigimtines ir kūrybines galias bei gebėjimus, padedanti mokiniui rinktis tinkamiausią polinkius, interesus ir sugebėjimus atliepiantį ugdymosi kelią, suteikianti lygias galimybes įvairių poreikių ir gabumų mokiniams.

Atnaujinta: 2022-06-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.50 - 13.35
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20