Dokumentai
Pareigybės aprašai Atnaujinta Dydis
Mokytojo pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:07:41 186.73 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:09:21 118.13 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 2024-04-26 2024-05-20 20:10:58 122.23 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:12:39 120.6 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:14:06 116.98 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:15:54 169.69 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:17:52 155.45 KB
Inžinieriaus-kompiuterininko pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:20:36 127.62 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:22:21 123.16 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:23:55 178.64 KB
Bufetininko pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:25:29 131.67 KB
Santechniko pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:26:50 124.75 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:28:03 193.92 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:29:20 187.59 KB
Virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:32:03 130.12 KB
Šilumos punkto operatoriaus pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:34:07 140.75 KB
Už gaisrinę saugą atsakingo asmens pareigybės aprašymas 2022 2024-05-20 20:44:52 100.56 KB
Kalkuliuotojo pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:36:36 115.6 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:38:13 146.77 KB
Dailidės pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:39:31 118.65 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:41:02 163.67 KB
Už elektros ūkį atsakingo asmens pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:44:16 117.52 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:42:49 148 KB