Dokumentai
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir progimnazijos sutartis 2022-03-07 15:11:21 1.77 MB
Progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2020-2022 mokslo metams 2023-04-26 13:38:36 3.3 MB
Visagino Draugystės progimnazijos kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo plano, patvirtinto progimnazijos direktoriaus 2020-09-28 įsakymu NR. V-63 patikslinimas Nr.1 2022-03-07 15:11:48 2.32 MB