Dokumentai
Aktualu tėvams Atnaujinta Dydis
Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo planas 2022-04-06 20:02:25 190.91 KB
Progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2022-04-06 20:07:36 501.91 KB