Turinio auditas

86%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-05-21 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

karolis
44 2022-05-21 Aktualu mokytojams Neutrali karolis
45 2022-05-21 Aktualu tėvams Neutrali Olga
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
11 2022-05-21 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tai šių metų nariai, nes data 2020-2021 metų?

Olga
57 2022-05-21 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Reikia atnaujinti veiklos planus.

karolis
161 2022-05-21 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

karolis
167 2022-05-21 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Patikslinti darbo valandas ar tikrai toks pietų laikas?

karolis
178 2022-05-21 Vidinės savikontrolės sistemos audito grupė Bendrieji reikalavimai

Ar darbo grupės sudėtis nepasikeitė, nes data sena?
Taip pat pateikite darbo grupės funkcijas.

karolis
179 2022-05-21 Mokytojų atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite komisijos funkcijas.

karolis
187 2022-05-21 Olimpiadų nugalėtojai Rekomendacija

Ar turite naujesnių pasiekimų olimpiadose?

karolis
188 2022-05-21 NMPP Rekomendacija

Paskutiniai dokumentai senoki.
Ar turite naujesnių? Jei taip - prašome pateikti.

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2022-05-21 Administracija Bendrieji reikalavimai karolis
4 2022-05-21 Mokytojai Bendrieji reikalavimai karolis
6 2022-05-21 Struktūra ir kontaktai Neutrali karolis
7 2022-05-21 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
8 2022-05-21 Mokinių parlamentas Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
9 2022-05-21 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai karolis
12 2022-05-21 Pasiekimai Neutrali karolis
18 2022-05-21 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Naujus neformaliojo ugdymo tvarkaraščius.

karolis
19 2022-05-21 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai karolis
21 2022-05-21 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Patikrinkite ar teisingai nurodytas darbo laikas.
Taip pat prašome pateikti specialisto:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą

karolis
22 2022-05-21 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigybės aprašą
 

karolis
23 2022-05-21 Visuomenės sveikatos specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
 

karolis
27 2022-05-21 Paslaugos Bendrieji reikalavimai karolis
28 2022-05-21 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

karolis
32 2022-05-21 1,2% parama Rekomendacija

Įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

karolis
34 2022-05-21 Ugdymas Neutrali karolis
35 2022-05-21 Ugdymo organizavimas Neutrali Olga
41 2022-05-21 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai karolis
43 2022-05-21 Aktualu mokiniams Neutrali karolis
46 2022-05-21 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai karolis
47 2022-05-21 Nuostatai Bendrieji reikalavimai karolis
52 2022-05-21 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai karolis
53 2022-05-21 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

2020 m. IV ketvirtis, paskutinė info. Dabar 2021. Gal skaičiai tie patys? Tik metus pataisyt užtenka? :)

 

karolis
54 2022-05-21 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti, jei turite.

karolis
55 2022-05-21 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

2017 metų informacija yra paskutinė?

Nevykdote viešųjų pirkimų ar informacinė sklaida šiuo klausimu vyksta https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ ?

karolis
56 2022-05-21 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai karolis
62 2022-05-21 Progimnazija Neutrali karolis
63 2022-05-21 Misija, vizija Rekomendacija karolis
68 2022-05-21 Tvarkaraščiai Neutrali karolis
74 2022-05-21 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

karolis
77 2022-05-21 Versija neįgaliesiems Neutrali karolis
78 2022-05-21 Svetainės medis Neutrali karolis
79 2022-05-21 Apie progimnaziją Rekomendacija karolis
81 2022-05-21 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

karolis
82 2022-05-21 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali karolis
83 2022-05-21 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

karolis
86 2022-05-21 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai karolis
87 2022-05-21 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Kiekvienos pareigybės aprašus.

karolis
104 2022-05-21 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai karolis
107 2022-05-21 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai karolis
114 2022-05-21 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai karolis
115 2022-05-21 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

karolis
116 2022-05-21 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

karolis
118 2022-05-21 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar nepasikeitė komisijos sudėtis?
Taip pat prašome pateikti komisijos funkcijas.

karolis
123 2022-05-21 Bendradarbiavimas Rekomendacija karolis
124 2022-05-21 1- 4 klasių tvarkaraštis 2021/2022 m.m. Neutrali Olga
125 2022-05-21 Pamokų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti tvarkaraštis 2021/2022 m.m. Neutrali karolis
126 2022-05-21 5-8 klasių tvarkaraštis 2021/2022 m.m. Neutrali Olga
129 2022-05-21 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

karolis
130 2022-05-21 Slapukų politika Neutrali karolis
133 2022-05-21 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

karolis
145 2022-05-21 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

karolis
155 2022-05-21 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

karolis
156 2022-05-21 Turinio auditas Neutrali karolis
159 2022-05-21 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:

Nuotrauką
Pareigybės aprašus
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

karolis
160 2022-05-21 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Pakopinta iš nuotatų

karolis
162 2022-05-21 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

karolis
163 2022-05-21 Savivalda Neutrali karolis
165 2022-05-21 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ir pateikite atnaujintus dokumentus.
Paslaugos aprašymą.
Atsakingo asmens kontaktinius tel. ir el. paštą.
Atsakingo asmens funkcijas.
Atsakingo asmens pareigybės aprašą.

 

karolis
166 2022-05-21 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Prašome papildyti vietos pagalbos tarnybų kontaktais.

karolis
168 2022-05-21 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

karolis
171 2022-05-21 Priėmimas į progimnaziją Neutrali karolis
172 2022-05-21 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
174 2022-05-21 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
177 2022-05-21 Veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinė grupė Bendrieji reikalavimai

Ar darbo grupės sudėtis nepasikeitė?
Taip pat pateikite darbo grupės funkcijas.

karolis
186 2022-05-21 Pirmūnai Neutrali

Ar turite naujesnių mokslo metų pirmūnų sąrašą?

Olga
189 2022-05-21 ES projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Bendrieji reikalavimai karolis
190 2022-05-21 Nuotolinis mokymas Bendrieji reikalavimai

Turbūt reikėtų atnaujinti šią informaciją, tad prašome pateikti.

karolis
192 2022-05-21 Mokyklos teikiamų paslaugų įkainiai Rekomendacija

Ar ši informacija nepasenusi?
Galbūt turite ką pakeisti ar papildyti?

karolis
196 2022-05-21 „Kokybės krepšelis“ Neutrali karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-05-21 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

karolis
2 2022-05-21 Administracija Bendrieji reikalavimai karolis
4 2022-05-21 Mokytojai Bendrieji reikalavimai karolis
6 2022-05-21 Struktūra ir kontaktai Neutrali karolis
7 2022-05-21 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
8 2022-05-21 Mokinių parlamentas Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
9 2022-05-21 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai karolis
11 2022-05-21 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tai šių metų nariai, nes data 2020-2021 metų?

Olga
12 2022-05-21 Pasiekimai Neutrali karolis
18 2022-05-21 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Naujus neformaliojo ugdymo tvarkaraščius.

karolis
19 2022-05-21 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai karolis
21 2022-05-21 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Patikrinkite ar teisingai nurodytas darbo laikas.
Taip pat prašome pateikti specialisto:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą

karolis
22 2022-05-21 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigybės aprašą
 

karolis
23 2022-05-21 Visuomenės sveikatos specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
 

karolis
27 2022-05-21 Paslaugos Bendrieji reikalavimai karolis
28 2022-05-21 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

karolis
32 2022-05-21 1,2% parama Rekomendacija

Įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

karolis
34 2022-05-21 Ugdymas Neutrali karolis
35 2022-05-21 Ugdymo organizavimas Neutrali Olga
41 2022-05-21 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai karolis
43 2022-05-21 Aktualu mokiniams Neutrali karolis
44 2022-05-21 Aktualu mokytojams Neutrali karolis
45 2022-05-21 Aktualu tėvams Neutrali Olga
46 2022-05-21 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai karolis
47 2022-05-21 Nuostatai Bendrieji reikalavimai karolis
52 2022-05-21 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai karolis
53 2022-05-21 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

2020 m. IV ketvirtis, paskutinė info. Dabar 2021. Gal skaičiai tie patys? Tik metus pataisyt užtenka? :)

 

karolis
54 2022-05-21 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti, jei turite.

karolis
55 2022-05-21 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

2017 metų informacija yra paskutinė?

Nevykdote viešųjų pirkimų ar informacinė sklaida šiuo klausimu vyksta https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ ?

karolis
56 2022-05-21 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai karolis
57 2022-05-21 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Reikia atnaujinti veiklos planus.

karolis
62 2022-05-21 Progimnazija Neutrali karolis
63 2022-05-21 Misija, vizija Rekomendacija karolis
68 2022-05-21 Tvarkaraščiai Neutrali karolis
74 2022-05-21 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

karolis
77 2022-05-21 Versija neįgaliesiems Neutrali karolis
78 2022-05-21 Svetainės medis Neutrali karolis
79 2022-05-21 Apie progimnaziją Rekomendacija karolis
81 2022-05-21 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

karolis
82 2022-05-21 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali karolis
83 2022-05-21 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

karolis
86 2022-05-21 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai karolis
87 2022-05-21 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Kiekvienos pareigybės aprašus.

karolis
104 2022-05-21 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai karolis
107 2022-05-21 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai karolis
114 2022-05-21 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai karolis
115 2022-05-21 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

karolis
116 2022-05-21 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

karolis
118 2022-05-21 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar nepasikeitė komisijos sudėtis?
Taip pat prašome pateikti komisijos funkcijas.

karolis
123 2022-05-21 Bendradarbiavimas Rekomendacija karolis
124 2022-05-21 1- 4 klasių tvarkaraštis 2021/2022 m.m. Neutrali Olga
125 2022-05-21 Pamokų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti tvarkaraštis 2021/2022 m.m. Neutrali karolis
126 2022-05-21 5-8 klasių tvarkaraštis 2021/2022 m.m. Neutrali Olga
129 2022-05-21 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

karolis
130 2022-05-21 Slapukų politika Neutrali karolis
133 2022-05-21 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

karolis
145 2022-05-21 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

karolis
155 2022-05-21 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

karolis
156 2022-05-21 Turinio auditas Neutrali karolis
159 2022-05-21 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:

Nuotrauką
Pareigybės aprašus
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

karolis
160 2022-05-21 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Pakopinta iš nuotatų

karolis
161 2022-05-21 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

karolis
162 2022-05-21 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

karolis
163 2022-05-21 Savivalda Neutrali karolis
165 2022-05-21 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ir pateikite atnaujintus dokumentus.
Paslaugos aprašymą.
Atsakingo asmens kontaktinius tel. ir el. paštą.
Atsakingo asmens funkcijas.
Atsakingo asmens pareigybės aprašą.

 

karolis
166 2022-05-21 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Prašome papildyti vietos pagalbos tarnybų kontaktais.

karolis
167 2022-05-21 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Patikslinti darbo valandas ar tikrai toks pietų laikas?

karolis
168 2022-05-21 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

karolis
171 2022-05-21 Priėmimas į progimnaziją Neutrali karolis
172 2022-05-21 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
174 2022-05-21 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
177 2022-05-21 Veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinė grupė Bendrieji reikalavimai

Ar darbo grupės sudėtis nepasikeitė?
Taip pat pateikite darbo grupės funkcijas.

karolis
178 2022-05-21 Vidinės savikontrolės sistemos audito grupė Bendrieji reikalavimai

Ar darbo grupės sudėtis nepasikeitė, nes data sena?
Taip pat pateikite darbo grupės funkcijas.

karolis
179 2022-05-21 Mokytojų atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite komisijos funkcijas.

karolis
186 2022-05-21 Pirmūnai Neutrali

Ar turite naujesnių mokslo metų pirmūnų sąrašą?

Olga
187 2022-05-21 Olimpiadų nugalėtojai Rekomendacija

Ar turite naujesnių pasiekimų olimpiadose?

karolis
188 2022-05-21 NMPP Rekomendacija

Paskutiniai dokumentai senoki.
Ar turite naujesnių? Jei taip - prašome pateikti.

karolis
189 2022-05-21 ES projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Bendrieji reikalavimai karolis
190 2022-05-21 Nuotolinis mokymas Bendrieji reikalavimai

Turbūt reikėtų atnaujinti šią informaciją, tad prašome pateikti.

karolis
192 2022-05-21 Mokyklos teikiamų paslaugų įkainiai Rekomendacija

Ar ši informacija nepasenusi?
Galbūt turite ką pakeisti ar papildyti?

karolis
196 2022-05-21 „Kokybės krepšelis“ Neutrali karolis