Turinio auditas

84%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
197 2024-07-16 Sporto pasiekimai Neutrali Olga
199 2024-07-16 Pirmūnai Neutrali Olga
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-07-16 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Olga
44 2024-07-16 Aktualu mokytojams Neutrali Olga
45 2024-07-16 Aktualu tėvams Neutrali Olga
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
11 2024-07-16 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tai šių metų nariai, nes data 2020-2021 metų?

Olga
57 2024-07-16 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Reikia atnaujinti veiklos planus.

Olga
161 2024-07-16 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Olga
167 2024-07-16 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Patikslinti darbo valandas ar tikrai toks pietų laikas?

Olga
178 2024-07-16 Vidinės savikontrolės sistemos audito grupė Bendrieji reikalavimai

Ar darbo grupės sudėtis nepasikeitė, nes data sena?
Taip pat pateikite darbo grupės funkcijas.

Olga
179 2024-07-16 Mokytojų atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite komisijos funkcijas.

Olga
187 2024-07-16 Olimpiadų nugalėtojai Rekomendacija

Ar turite naujesnių pasiekimų olimpiadose?

Olga
188 2024-07-16 NMPP Rekomendacija

Paskutiniai dokumentai senoki.
Ar turite naujesnių? Jei taip - prašome pateikti.

Olga
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-07-16 Administracija Bendrieji reikalavimai Olga
4 2024-07-16 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Olga
6 2024-07-16 Struktūra ir kontaktai Neutrali Olga
7 2024-07-16 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Olga
8 2024-07-16 Mokinių parlamentas Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Olga
9 2024-07-16 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Olga
12 2024-07-16 Pasiekimai Neutrali Olga
18 2024-07-16 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Naujus neformaliojo ugdymo tvarkaraščius.

Olga
19 2024-07-16 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Olga
21 2024-07-16 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Patikrinkite ar teisingai nurodytas darbo laikas.
Taip pat prašome pateikti specialisto:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą

Olga
22 2024-07-16 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigybės aprašą
 

Olga
23 2024-07-16 Visuomenės sveikatos specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
 

Olga
27 2024-07-16 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Olga
28 2024-07-16 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Olga
32 2024-07-16 1,2% parama Rekomendacija

Įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Olga
34 2024-07-16 Ugdymas Neutrali Olga
35 2024-07-16 Ugdymo organizavimas Neutrali Olga
41 2024-07-16 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai Olga
43 2024-07-16 Aktualu mokiniams Neutrali Olga
46 2024-07-16 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Olga
47 2024-07-16 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Olga
52 2024-07-16 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Olga
53 2024-07-16 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

2020 m. IV ketvirtis, paskutinė info. Dabar 2021. Gal skaičiai tie patys? Tik metus pataisyt užtenka? :)

 

Olga
54 2024-07-16 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti, jei turite.

Olga
55 2024-07-16 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

2017 metų informacija yra paskutinė?

Nevykdote viešųjų pirkimų ar informacinė sklaida šiuo klausimu vyksta https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ ?

Olga
56 2024-07-16 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Olga
62 2024-07-16 Progimnazija Neutrali Olga
63 2024-07-16 Misija, vizija Rekomendacija Olga
68 2024-07-16 Tvarkaraščiai Neutrali Olga
74 2024-07-16 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Olga
77 2024-07-16 Versija neįgaliesiems Neutrali Olga
78 2024-07-16 Svetainės medis Neutrali Olga
79 2024-07-16 Apie progimnaziją Rekomendacija Olga
81 2024-07-16 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Olga
82 2024-07-16 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Olga
83 2024-07-16 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Olga
86 2024-07-16 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Olga
87 2024-07-16 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Kiekvienos pareigybės aprašus.

Olga
104 2024-07-16 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Olga
107 2024-07-16 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Olga
114 2024-07-16 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Olga
115 2024-07-16 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Olga
116 2024-07-16 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Olga
118 2024-07-16 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar nepasikeitė komisijos sudėtis?
Taip pat prašome pateikti komisijos funkcijas.

Olga
123 2024-07-16 Bendradarbiavimas Rekomendacija Olga
124 2024-07-16 1-4 klasių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Olga
125 2024-07-16 Pamokų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali Olga
126 2024-07-16 5-8 klasių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Olga
129 2024-07-16 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Olga
130 2024-07-16 Slapukų politika Neutrali Olga
133 2024-07-16 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Olga
145 2024-07-16 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Olga
155 2024-07-16 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Olga
156 2024-07-16 Turinio auditas Neutrali Olga
159 2024-07-16 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:

Nuotrauką
Pareigybės aprašus
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Olga
160 2024-07-16 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Pakopinta iš nuotatų

Olga
162 2024-07-16 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Olga
163 2024-07-16 Savivalda Neutrali Olga
165 2024-07-16 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ir pateikite atnaujintus dokumentus.
Paslaugos aprašymą.
Atsakingo asmens kontaktinius tel. ir el. paštą.
Atsakingo asmens funkcijas.
Atsakingo asmens pareigybės aprašą.

 

Olga
166 2024-07-16 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Prašome papildyti vietos pagalbos tarnybų kontaktais.

Olga
168 2024-07-16 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Olga
171 2024-07-16 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Olga
172 2024-07-16 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Olga
174 2024-07-16 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Olga
177 2024-07-16 Veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinė grupė Bendrieji reikalavimai

Ar darbo grupės sudėtis nepasikeitė?
Taip pat pateikite darbo grupės funkcijas.

Olga
189 2024-07-16 ES projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Bendrieji reikalavimai Olga
190 2024-07-16 Nuotolinis mokymas Bendrieji reikalavimai

Turbūt reikėtų atnaujinti šią informaciją, tad prašome pateikti.

Olga
192 2024-07-16 Mokyklos teikiamų paslaugų įkainiai Rekomendacija

Ar ši informacija nepasenusi?
Galbūt turite ką pakeisti ar papildyti?

Olga
196 2024-07-16 „Kokybės krepšelis“ Neutrali Olga
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-07-16 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Olga
2 2024-07-16 Administracija Bendrieji reikalavimai Olga
4 2024-07-16 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Olga
6 2024-07-16 Struktūra ir kontaktai Neutrali Olga
7 2024-07-16 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Olga
8 2024-07-16 Mokinių parlamentas Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Olga
9 2024-07-16 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Olga
11 2024-07-16 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tai šių metų nariai, nes data 2020-2021 metų?

Olga
12 2024-07-16 Pasiekimai Neutrali Olga
18 2024-07-16 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Naujus neformaliojo ugdymo tvarkaraščius.

Olga
19 2024-07-16 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Olga
21 2024-07-16 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Patikrinkite ar teisingai nurodytas darbo laikas.
Taip pat prašome pateikti specialisto:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą

Olga
22 2024-07-16 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigybės aprašą
 

Olga
23 2024-07-16 Visuomenės sveikatos specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
 

Olga
27 2024-07-16 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Olga
28 2024-07-16 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Olga
32 2024-07-16 1,2% parama Rekomendacija

Įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Olga
34 2024-07-16 Ugdymas Neutrali Olga
35 2024-07-16 Ugdymo organizavimas Neutrali Olga
41 2024-07-16 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai Olga
43 2024-07-16 Aktualu mokiniams Neutrali Olga
44 2024-07-16 Aktualu mokytojams Neutrali Olga
45 2024-07-16 Aktualu tėvams Neutrali Olga
46 2024-07-16 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Olga
47 2024-07-16 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Olga
52 2024-07-16 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Olga
53 2024-07-16 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

2020 m. IV ketvirtis, paskutinė info. Dabar 2021. Gal skaičiai tie patys? Tik metus pataisyt užtenka? :)

 

Olga
54 2024-07-16 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti, jei turite.

Olga
55 2024-07-16 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

2017 metų informacija yra paskutinė?

Nevykdote viešųjų pirkimų ar informacinė sklaida šiuo klausimu vyksta https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ ?

Olga
56 2024-07-16 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Olga
57 2024-07-16 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Reikia atnaujinti veiklos planus.

Olga
62 2024-07-16 Progimnazija Neutrali Olga
63 2024-07-16 Misija, vizija Rekomendacija Olga
68 2024-07-16 Tvarkaraščiai Neutrali Olga
74 2024-07-16 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Olga
77 2024-07-16 Versija neįgaliesiems Neutrali Olga
78 2024-07-16 Svetainės medis Neutrali Olga
79 2024-07-16 Apie progimnaziją Rekomendacija Olga
81 2024-07-16 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Olga
82 2024-07-16 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Olga
83 2024-07-16 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Olga
86 2024-07-16 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Olga
87 2024-07-16 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Kiekvienos pareigybės aprašus.

Olga
104 2024-07-16 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Olga
107 2024-07-16 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Olga
114 2024-07-16 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Olga
115 2024-07-16 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Olga
116 2024-07-16 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Olga
118 2024-07-16 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar nepasikeitė komisijos sudėtis?
Taip pat prašome pateikti komisijos funkcijas.

Olga
123 2024-07-16 Bendradarbiavimas Rekomendacija Olga
124 2024-07-16 1-4 klasių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Olga
125 2024-07-16 Pamokų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali Olga
126 2024-07-16 5-8 klasių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Olga
129 2024-07-16 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Olga
130 2024-07-16 Slapukų politika Neutrali Olga
133 2024-07-16 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Olga
145 2024-07-16 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Olga
155 2024-07-16 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Olga
156 2024-07-16 Turinio auditas Neutrali Olga
159 2024-07-16 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:

Nuotrauką
Pareigybės aprašus
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Olga
160 2024-07-16 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Pakopinta iš nuotatų

Olga
161 2024-07-16 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Olga
162 2024-07-16 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Olga
163 2024-07-16 Savivalda Neutrali Olga
165 2024-07-16 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ir pateikite atnaujintus dokumentus.
Paslaugos aprašymą.
Atsakingo asmens kontaktinius tel. ir el. paštą.
Atsakingo asmens funkcijas.
Atsakingo asmens pareigybės aprašą.

 

Olga
166 2024-07-16 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Prašome papildyti vietos pagalbos tarnybų kontaktais.

Olga
167 2024-07-16 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Patikslinti darbo valandas ar tikrai toks pietų laikas?

Olga
168 2024-07-16 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Olga
171 2024-07-16 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Olga
172 2024-07-16 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Olga
174 2024-07-16 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Olga
177 2024-07-16 Veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinė grupė Bendrieji reikalavimai

Ar darbo grupės sudėtis nepasikeitė?
Taip pat pateikite darbo grupės funkcijas.

Olga
178 2024-07-16 Vidinės savikontrolės sistemos audito grupė Bendrieji reikalavimai

Ar darbo grupės sudėtis nepasikeitė, nes data sena?
Taip pat pateikite darbo grupės funkcijas.

Olga
179 2024-07-16 Mokytojų atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Taip pat pateikite komisijos funkcijas.

Olga
187 2024-07-16 Olimpiadų nugalėtojai Rekomendacija

Ar turite naujesnių pasiekimų olimpiadose?

Olga
188 2024-07-16 NMPP Rekomendacija

Paskutiniai dokumentai senoki.
Ar turite naujesnių? Jei taip - prašome pateikti.

Olga
189 2024-07-16 ES projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Bendrieji reikalavimai Olga
190 2024-07-16 Nuotolinis mokymas Bendrieji reikalavimai

Turbūt reikėtų atnaujinti šią informaciją, tad prašome pateikti.

Olga
192 2024-07-16 Mokyklos teikiamų paslaugų įkainiai Rekomendacija

Ar ši informacija nepasenusi?
Galbūt turite ką pakeisti ar papildyti?

Olga
196 2024-07-16 „Kokybės krepšelis“ Neutrali Olga
197 2024-07-16 Sporto pasiekimai Neutrali Olga
199 2024-07-16 Pirmūnai Neutrali Olga