Metodinė taryba

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Gražina Gusakovienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kuratorė

2.

Ramunė Malinauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Pirmininkė

3.

Diana Bagdonienė

Lietuvių kalbos, muzikos ir istorijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Sekretorė

4.

Vanda Stepanova

Rusų ir užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė

5.

Ala Kukut

Tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė
6.

Regina Trukan

Pradinių klasių mokytojų, metodinės grupės pirmininkė

Narė
7.

Antonina Kozlovskaja

Dorinio ugdymo, dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė  

Narė
8.

Galina Ščekaturova

Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

Narė

Metodinės veiklos tikslas ir uždaviniai

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Metodinės veiklos uždaviniai:

 • užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, siekiant gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę;
 • skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, siekiant užtikrinti mokiniams naujausiomis mokyklos koncepcijomis ir informacinėmis technologijomis paremtas ugdymosi galimybes.

Pilnas dokumentas susipažinimui

Visagino Draugystės progimnazijos metodinės tarybos 2021-2022 mokslo metų veiklos planas 

Nustato metinius metodinės tarybos veiklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams vykdyti. Įgyvendinant veiklos planą siekiama organizuoti ir koordinuoti metodinių grupių veiklą, skatinti nuolatinį mokytojų profesinės kompetencijos augimą ir užtikrinti ugdymo proceso veiksmingumą. 

Pilnas dokumentas susipažinimui

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.45 - 13.30
 • 7. 13.40 - 14.25
 • 8. 14.30 - 15.15