5-8 klasių tvarkaraštis 2023-2024 m. m.

Penktų klasių tvarkaraštis

Šeštų klasių tvarkaraštis

Septintų klasių tvarkaraštis

Aštuntų klasių tvarkaraštis


Penktos klasės

Šeštos klasės

Septintos klasės

Aštuntos klasės