Mokinių parlamentas

Mokinių parlamentas yra demokratiškai renkama mokinių institucija, atstovaujanti mokinių interesams. MP svarsto mokiniams aktualius klausimus, problemas, teikia siūlymus, įgyvendina projektus.

Mokinių parlamento narių sąrašas 2022–2023 m.m.

Progimnazijos prezidentė Nika Pyrčak
Pavaduotoja Alisa Aleksejeva

1. Vachitov Ivan
2. Puško Ksenija
3. Aleksejeva Alisa
4. Lobova Arina
5. Michailov Viktor
6. Naumova Ieva
7. Piščiuliova Nika
8. Šmatova Darja
9. Zakurdajev Oleg
10. Solovjova Nikol
11. Šugajev Nikita
12. Bražnikovaitė Karolina
13. Darzniek Aleksandra
14. Severina Ana
15. Iliuščenko Artur

Parlamento renginių planas 2022-2023 m. m.

Mėnuo

Renginiai

Atsakingi asmenys

Rugsėjis

Veiklos plano 2022/2023m.m. svarstymas.

MP nariai.

Spalis

Savivaldos diena – Mokytojo dienos minėjimas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos minėjimas. Dalyvavimas mokyklos ir miesto renginiuose.

Dalyvavimas akcijoje „Atminties kelias“

MP nariai.

Lapkritis

Dalyvavimas projekte „Aš pilietis“.

Dalyvavimas miesto ir mokyklos renginiuose-„Aš esu tolerantiškas“

MP nariai.

Gruodis

Dalyvavimas Respublikiniame projekte „Pasaulinės kovos su AIDS minėjimas“.

Pasiruošimas Kalėdų šventei .

Dalyvavimas visuose mokyklos bei miesto renginiose.

MP nariai.

Sausis

„Mes negalime tai pamiršti Sausio 13d. Įvvykiai“

Dalyvavimas mokyklos ir miesto renginiuose.

Tolerantiškumo dienos minėjimas.

MP nariai.

Vasaris

Šv.Valentino diena.

Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Dalyvavimas mokyklos ir miesto renginiuose.

Dalyvavimas Socialinės reklamos konkurse „Žalingų įpročių ir žalingo elgesio prevencija“.

MP nariai.

Kovas

Savivaldos diena.

Kovo11d. minėjimas.

MP nariai.

Balandis

Humoro diena „Juoktis sveika“

Dalyvavimas akcijoje „Nerūkanti klase“.

MP nariai.

Gegužė

Gegužės 9-oji – Europos diena. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose.

MP nariai.

Apie mokinių parlamentą

Mokiniu parlamento veiklos reglamentas

 • Demokratiškai renkama mokinių institucija, atstovaujanti mokinių interesams.
 • Konstruktyviai dalyvaujavaikų ir jaunimo politikos formavime.
 • Svarsto mokiniams aktualius klausimus, problemas, teikia siūlymus, inicijuoja diskusijas,įgyvendina projektus.

Mokiniu parlamento funkcijos

 • Atstovauti mokinių interesams.
 • Analizuoti aktualius mokiniams įstatymus.
 • Svatstyti aktualias mokiniams problemas.
 • Reaguoti į aktualijas.

Mokiniu parlamento tikslai ir uždaviniai

Siekima, kad mokiniu parlamento nariai:

 • Išsiugdytų pilietinę savimonę.
 • Suvoktu, kaip funkcionuoja pilietinė visuomenė.
 • Ugdytųsi pilietinės veiklos ir dalyvavimo visuomenės gyvenime gebėjimus.
 • Žinotųir suvoktų piliečio dalyvavimo valstybės gyvenime galimybes ir būdus.

Ugdytinos vertybinės nuostatos

 • Nusiteikti pozityviai dalyvauti mokyklos bendruomenės kūrime ir savivaldoje.
 • Suprasti ir toleruoti įvairias skirtingas nuomones.
 • Vadovautis pilietinės kultūros principais: atsakomybe, tolerancija, kompromisu, kritiškumu ir dalyvavimu.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.45 - 13.30
 • 7. 13.40 - 14.25
 • 8. 14.30 - 15.15