Irina Steponėnienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui