Neformalusis švietimas

Informacija

Neformalusis vaikų švietimas neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. Mokytojai supažindina mokinius su siūlomomis programomis ir suburia mokinių grupes. Neformalusis ugdymas pradedamas nuo rigsėjo 1 dienos iki mokslo metų pabaigos pagal mokinių pasirinktą ir progimnazijos direktoriaus patvirtintą programą.

NEFORMALAUS UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2023-2024 m. m.