Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-06-09 16:01 Naujiena atnaujinta: Kviečiame į susitikimą
2. 2023-06-09 13:47 Naujiena atnaujinta: Fizikometras 2023
3. 2023-06-09 13:47 Naujiena sukurta: Kviečiame į susitikimą
4. 2023-06-05 17:42 Naujiena atnaujinta: Edukacinė išvyka į Aukštaitijos nacionalinį parką
5. 2023-06-05 16:08 Dokumentas sukurtas: Veiklos planas 2023 m. birželio mėnesiui
6. 2023-06-04 18:28 Naujiena atnaujinta: FIZIKOMETRAS 2023
7. 2023-06-04 18:20 Naujiena atnaujinta: Vaikų gynimo diena
8. 2023-06-04 18:20 Naujiena sukurta: FIZIKOMETRAS 2023
9. 2023-06-02 16:01 Naujiena atnaujinta: Kaimynų diena
10. 2023-06-02 16:01 Naujiena sukurta: Vaikų gynimo diena
11. 2023-06-02 15:56 Naujiena atnaujinta: Edukacinė išvyka į Aukštaitijos nacionalinį parką
12. 2023-06-02 15:56 Naujiena sukurta: Kaimynų diena
13. 2023-05-31 18:45 Naujiena atnaujinta: Edukacinė išvyka į Aukštaitijos nacionalinį parką
14. 2023-05-31 18:15 Naujiena atnaujinta: Edukacinė išvyka į Trakus
15. 2023-05-31 18:15 Naujiena sukurta: Edukacinė išvyka į Aukštaitijos nacionalinį parką
16. 2023-05-31 11:33 Dokumentas atnaujintas: Visagino Draugystės progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-05-25
17. 2023-05-31 11:31 Dokumentas atnaujintas: Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-05-25
18. 2023-05-31 11:31 Dokumentas atnaujintas: Pirmosios pagalbos organizavimo Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-05-25
19. 2023-05-31 11:31 Dokumentas atnaujintas: Visagino Draugystės progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos tvarka 2023-05-23
20. 2023-05-31 11:30 Dokumentas sukurtas: Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-05-25
21. 2023-05-31 11:27 Dokumentas sukurtas: Visagino Draugystės progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos tvarka 2023-05-23
22. 2023-05-31 11:26 Dokumentas sukurtas: Pirmosios pagalbos organizavimo Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-05-25
23. 2023-05-31 11:24 Dokumentas sukurtas: Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-05-25
24. 2023-05-31 11:22 Dokumentas sukurtas: Visagino Draugystės progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-05-25
25. 2023-05-29 20:57 Dokumentas sukurtas: Visagino Draugystės progimnazijos mokymosi pagalbos teikimo aprašas 2023-04-12
26. 2023-05-29 20:41 Naujiena atnaujinta: „Pelenė“ Draugystės progimnazijoje
27. 2023-05-29 20:41 Naujiena sukurta: Edukacinė išvyka į Trakus
28. 2023-05-26 09:23 Naujiena atnaujinta: „Pelenė“ Draugystės progimnazijoje
29. 2023-05-26 09:19 Naujiena atnaujinta: Pavasario futbolo turnyras
30. 2023-05-26 09:19 Naujiena sukurta: „Pelenė“ Draugystės progimnazijoje
31. 2023-05-25 15:10 Dokumentas atnaujintas: Visagino Draugystės progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, vertinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas
32. 2023-05-25 12:26 Dokumentas atnaujintas: Visagino Draugystės progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas 2023-05-10
33. 2023-05-22 11:06 Dokumentas atnaujintas: Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2022-12-30
34. 2023-05-22 11:05 Dokumentas atnaujintas: Šilumos punkto operatoriaus pareigybės aprašymas 2022-12-30
35. 2023-05-22 10:32 Dokumentas sukurtas: Įsakymas dėl 2023 m. veiklos planavimo patvirtinimo
36. 2023-05-21 20:01 Naujiena atnaujinta: Pavasario futbolo turnyra
37. 2023-05-21 19:59 Naujiena atnaujinta: Pradinių klasių šventė, skirta paminėti šeimos dieną
38. 2023-05-21 19:59 Naujiena sukurta: Pavasario futbolo turnyra
39. 2023-05-21 19:31 Dokumentas atnaujintas: Šilumos punkto operatoriaus pareigybės aprašymas 2019
40. 2023-05-21 19:30 Dokumentas atnaujintas: Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 2022-12-30
41. 2023-05-21 19:30 Dokumentas atnaujintas: Mokytojo pareigybės aprašymas 2022-12-30
42. 2023-05-21 19:25 Dokumentas sukurtas: Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 2022-12-30
43. 2023-05-21 19:24 Dokumentas sukurtas: Mokytojo pareigybės aprašymas 2022-12-30
44. 2023-05-21 19:08 Dokumentas atnaujintas: Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2019
45. 2023-05-21 19:08 Dokumentas atnaujintas: Dailidės pareigybės aprašymas 2022-12-30
46. 2023-05-21 19:08 Dokumentas atnaujintas: Bufetininko pareigybės aprašymas 2022-12-30
47. 2023-05-21 19:08 Dokumentas atnaujintas: Budėtojo pareigybės aprašymas 2022-12-30
48. 2023-05-21 19:08 Dokumentas atnaujintas: Kalkuliuotojo pareigybės aprašymas 2022-12-30
49. 2023-05-21 19:08 Dokumentas atnaujintas: Už gaisrinę saugą atsakingo asmens pareigybės aprašymas 2022-12-30
50. 2023-05-21 19:08 Dokumentas atnaujintas: Buhalterio pareigybės aprašymas 2022-12-30

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.45 - 14.30
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.50 - 13.35
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20