Mokinių parlamentas

Mokinių parlamentas yra demokratiškai renkama mokinių institucija, atstovaujanti mokinių interesams. MP svarsto mokiniams aktualius klausimus, problemas, teikia siūlymus, įgyvendina projektus.

Mokinių parlamento narių sąrašas 2021–2022 m.m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos parlamente

1.

Vachitov Ivan

5a kl.

Narys

2. Makarenko Ana 5a kl.

Narė

3. Aleksejeva Alisa

5b kl.

Narė

4. Bražnikovas Daniil

5b kl.

Narys

5. Bendariūtė Danielė

6a kl.

Narė

6. Chmelevskij Nikita

6a kl.

Narys

7. Šekotichin Katrin

6b kl.

Narys

8. Nemeika Danila 6b kl.

Narys

9. Nikol Solovjova

7a kl.

Narė

10. Nikita Šugajev 7a kl.

Narys

11. Padalka Roman 7b kl.

Narys

12. Darzniek Aleksandra 7b kl.

Narė

13. Iliuščenko Ilja

7c kl.

Narys

14. Severina Ana 7c kl.

Narė

15.

Gergel Albert

8a kl. Narys
16. Timofejeva Sofija 8a kl. Narė
17.

Zyk Darja

8b kl. Narė
18. Zubreychuk Ana 8b kl. Narė

Parlamento renginių planas 2021-2022 m. m.

Mėnuo

Renginiai

Atsakingi asmenys

Rugsėjis

Veiklos plano 2021/2022m.m. svarstymas.

MP nariai.

Spalis

Savivaldos diena – Mokytojo dienos minėjimas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos minėjimas. Dalyvavimas mokyklos ir miesto renginiuose.

Dalyvavimas akcijoje „Atminties kelias“

MP nariai.

Lapkritis

Dalyvavimas projekte „Aš pilietis“.

Dalyvavimas miesto ir mokyklos renginiuose-„Aš esu tolerantiškas“

MP nariai.

Gruodis

Dalyvavimas Respublikiniame projekte „Pasaulinės kovos su AIDS minėjimas“.

Pasiruošimas Kalėdų šventei .

Dalyvavimas visuose mokyklos bei miesto renginiose.

MP nariai.

Sausis

„Mes negalime tai pamiršti Sausio 13d. Įvvykiai“

Dalyvavimas mokyklos ir miesto renginiuose.

Tolerantiškumo dienos minėjimas.

MP nariai.

Vasaris

Šv.Valentino diena.

Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Dalyvavimas mokyklos ir miesto renginiuose.

Dalyvavimas Socialinės reklamos konkurse „Žalingų įpročių ir žalingo elgesio prevencija“.

MP nariai.

Kovas

Savivaldos diena.

Kovo11d. minėjimas.

MP nariai.

Balandis

Humoro diena „Juoktis sveika“

Dalyvavimas akcijoje „Nerūkanti klase“.

MP nariai.

Gegužė

Gegužės 9-oji – Europos diena. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose.

MP nariai.

Apie mokinių parlamentą

Mokiniu parlamento veiklos reglamentas

 • Demokratiškai renkama mokinių institucija, atstovaujanti mokinių interesams.
 • Konstruktyviai dalyvaujavaikų ir jaunimo politikos formavime.
 • Svarsto mokiniams aktualius klausimus, problemas, teikia siūlymus, inicijuoja diskusijas,įgyvendina projektus.

Mokiniu parlamento funkcijos

 • Atstovauti mokinių interesams.
 • Analizuoti aktualius mokiniams įstatymus.
 • Svatstyti aktualias mokiniams problemas.
 • Reaguoti į aktualijas.

Mokiniu parlamento tikslai ir uždaviniai

Siekima, kad mokiniu parlamento nariai:

 • Išsiugdytų pilietinę savimonę.
 • Suvoktu, kaip funkcionuoja pilietinė visuomenė.
 • Ugdytųsi pilietinės veiklos ir dalyvavimo visuomenės gyvenime gebėjimus.
 • Žinotųir suvoktų piliečio dalyvavimo valstybės gyvenime galimybes ir būdus.

Ugdytinos vertybinės nuostatos

 • Nusiteikti pozityviai dalyvauti mokyklos bendruomenės kūrime ir savivaldoje.
 • Suprasti ir toleruoti įvairias skirtingas nuomones.
 • Vadovautis pilietinės kultūros principais: atsakomybe, tolerancija, kompromisu, kritiškumu ir dalyvavimu.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40